ตำรวจหนุ่มติดยศเสร็จตอน 10 โมง พอ 11 โมงกว่าลาออกทันที ไปทำอาชีพนี้แทน... บร๊ะเจ้า!??พล.ต.ต.สุรนาท วรรณวรรค ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 (ศฝร.ภ.6) แสดงความยินดี และให้โอวาทกับ พลตำรวจสำรอง กฤติน อินทร์ทอง รอง ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.6 ที่สามารถสอบบรรจุได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการประจำองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ยื่นหนังสือลาออกจากข้าราชการตำรวจ เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ต่อไปเป็นตำรวจวันเดียว


ทั้งนี้เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2561 พล.ต.ต.สุรนาท วรรณวรรค ผบก.ศฝร.ภ.6 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมกับมอบวุฒิบัติรางวัลให้กับผู้มีผลการเรียนดี การฝึกดีเยี่ยม และความประพฤติดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.6 โดยมีพลตำรวจสำรอง กฤติน อินทร์ทอง เป็นหนึ่งในนักเรียนที่สำเร็จการฝึกอบรมต่อมาเวลา 11.45 น.วันเดียวกัน พลตำรวจสำรอง กฤติน อินทร์ทอง ได้ยื่นขอลาออกจากข้าราชการตำรวจเพื่อไปรับตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Powered by Blogger.