อย่าได้ลบหลู่!! โบราณท่านว่าไว้ ข้อห้ามในการ สร้างบ้าน อย่าทำเด็ดขาด ภัยร้ายและอาถรรพ์อาจมาเยือนได้!??
การสร้างบ้านถูกสืบทอดกันตั้งแต่สมัยก่อน เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยในทุกๆ วันของเรา เป็นที่ๆ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่กัน จึงควรเป็นที่ๆ อยู่แล้วดี ปลอดภัย มีความสุข ดังนั้นในการสร้างบ้านแต่ละหลังจึงต้องมีการคิดวางแผนอย่างรอบคอบ ซึ่งนอกจากจะให้บ้านมีความแข็งแกร่ง สวยงาม ทันสมัย ดูสะดวกสบายแล้ว ตามความเชื่อโบราณแล้ว ยังมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำในการสร้างบ้านอีกด้วย อย่างไรบ้างนั้น เพื่อประดับความรู้ เผื่อใครกำลังจะสร้างบ้านรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย

1. ห้ามมิให้ทำขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน


2. ห้ามมิให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน

3. ห้ามมิให้ทำเรือนคร่อมต้นไม้


4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบศาลพระภูมิ มี 2 ห้อง มีฝา 1 ห้องไม่มีฝา 1 ห้อง


5. ไม่ควรสร้างบ้านมีระเบียง 4 ด้าน เพราะจะเหมือนศาลาการเปรียญ


6. ห้ามปลูกเรือนขวางตะวัน


7. ห้ามปลูกเรือนขวางคลอง

8. ห้ามทำเรือนมี 4 จั่ว

9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ประตูไม่อยู่ กลางบ้าน

10. จำนวนบันไดห้ามใช้จำนวนคู่

11. บันไดไม่ลงทางทิศตะวันตก

12. ไม่หันหัวเตียงทางทิศตะวันตก

13. ไม่นอนขวางกระดาน

14. ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้าตัวเรือน

15. ไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำห้องส้วม

16. ไม่ทำอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัว T


17. ไม่ทำประตูบ้านทะลุหน้าตลอดหลัง ถือเป็นเรือนที่เก็บทรัพย์ไม่อยู่


18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตอนมุมของที่ดิน ที่ทางสามแพรกหรือสี่แยก

20. ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องวัด เครื่องหลวง เป็นส่วนประกอบของบ้าน

Powered by Blogger.