หนาวจนต้องร้องขอชีวิต!! เปิดหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก อุณหภูมสุดโหด ติดลบ 62 องศา อยูกันได้ยังไงขนาดนั้น!??
เมื่อ 15 ม.ค. เดลีเมล์รายงานสภาพอากาศในหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่า หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลกที่แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เนื่องจากอุณหภูมิติดลบ และทำสถิติติลบครั้งใหม่ที่ -62 องซาเซลเซียส


หมู่บ้านออยม์ยาคอนที่มีคนอยู่อาศัยราว 500 คน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ สถานที่นี้มักเป็นจุดแวะพักของคนเลี้ยงสัตว์ที่พาฝูงกวางเรนเดียร์มาพักเพื่อกินน้ำ ในช่วงค.ศ.1920-1930 เคยเป็นข่าวดังในฐานะหมู่บ้านหนาวที่สุดในโลกมาก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้หนาวเป็นสถิติใหม่อีก


การใช้ชีวิตที่นี้ลำบากตรงที่น้ำหมึกในปากกาแข็งจนเขียนไม่ออก ส่วนผู้คนก็มีน้ำแข็งเกาะใบหน้า และไฟฟ้าก็มักจะดับเพราะแบตเตอรีสูญเสียพลังงาน

Powered by Blogger.