พรุ่งนี้แล้วอย่าช้า!! เปิดให้ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 แถมเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐ เยอะขนาดนี้ ช้าไม่ได้แล้วเช็คด่วน!??นายพรชัย ธีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่าในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการรับแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ โดยประชาชนผู้มีบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ ณ สถานที่ต่างๆ อาทิ สำนักงานเขต/สาขาธนาคารออมสิน/สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรแลเสหกรณ์การเกษตร/ ตามที่อยู่ของผู้มีบัตรที่แจ้งไว้เมื่อครั้งลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้


ทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทจะได้รับเงินเพิ่มในบัตรฯอีกเดือนละ 100 บาทเป็น 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทจะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาทเป็น 500 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2561 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยผู้มาลงทะเบียนต้องเก็บหางตั๋วในการลงทะเบียนและมาเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีบัตรสวัสดิการในวัยแรงงานอยู่ที่ 5.3 ล้านคน ซึ่งคาดการว่าจะสามารถ ยกระดับรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนกว่า 4 ล้านคน พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการจูงใจให้กับเอกชนผู้จ้างงานประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการโดยการนำค่าใช้จ่ายในการจ้างงานมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าอีกด้วย

ขอบคุณที่มา กรมประชาสัมพันธ์

Powered by Blogger.