สาธุทั้งประเทศ!!! "สมเด็จพระสังฆราช" มีรับสั่งให้ประชาชนงดถวายปัจจัย และอาจขยายเวลาเข้าถวายสักการะแบบนี้!? (รายละเอียด)


พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพระเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช แจ้งว่า สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งให้ประชาชนงดถวายปัจจัย โดยขอให้ถวายเป็นดอกไม้ ธูปเทียนแทน พร้อมรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสำรวมด้วย ทั้งนี้ อาจขยายเวลาเข้าถวายสักการะ หากมีประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ขณะที่บรรยากาศที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประชาชนต่างมารอ เอากลับถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จนล้นพื้นที่รอบบริเวณวัด ทำให้การจัดระเบียบทำได้ค่อนข้างยากลำบาก ประชาชนหลายคนจึงเลือกเดินทางกลับ เพื่อรอที่จะเดินทางมารอเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชในวันถัดไป ขณะที่ทางวัดได้ปิดประตูวัดตั้งแต่ 15.00 น. คาดว่าเพื่อควบคุมให้พุทธศาสนิกชนที่มารอได้เข้ากราบสักการะอย่างครบถ้วน

สำหรับในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช 2 รอบ เหมือนเช่นวันนี้ โดยรอบแรกจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 น. อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีประกาศเปลี่ยนกำหนดการเดิม ที่จะเปิดให้ประชาเข้ากราบสักการะไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.