เป็นบุญตายิ่งนัก!!!! ภาพเก่าที่หาดูได้ยากมาก "สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระศรีพัชริน!? (ชมภาพ)


ภาพเก่าที่หาดูได้ยากมาก สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(รัชกาลที่ ๕ ทรงพระเยาว์)


รัชกาลที่ ๔ และ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

(สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ , รัชกาลที่ ๖ , รัชกาลที่ ๕)


พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ พร้อมลงพระนามาภิไธย , ลายพระหัตถ์รัชกาลที่ ๕ ทรงผนวชที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.