"ย่าจ๋า ฉันขอดืมน้ำในถังสักแก้วได้ไหม" พระราชดำรัสที่ทำเอาหญิงชราถึงกับอึ้งคาดไม่ถึงว่าพระองค์จะขอแบบนี้? เพราะด้วยรักและเทิดทูลท่านไว้สุดหัวใจ ไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงคนบนฟ้า!!!!


เรื่องราวน่าประทับใจยากจะลืมเลือนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริยที่ไม่เคยถือพระองค์ นี้คืออีก เรื่องราวที่ประทับใจอยู่ในความทรงจำประสพนิกรคนไทยมาช้านาน ฟังเมื่อไร อ่านเมื่อไรก็อดปลื้มใจจนน้ำตาคลอไม่ไหวจากการเล่าจากปากของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

จากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณสถานในเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้น ในหลวงทรงตรัสสอบถามคุณย่าทวด "เล็ก เปล่งเสียง" วัย ๙๐ ปี ชาวบ้าน ต.สารจิต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งคุณย่าทวดเล็กได้นำน้ำฝนลอยดอกมะลิ มาตั้งไว้หลายถังเผื่อหากข้าราชบริพารที่ติดตามขบวนเสด็จกระหายนํ้าจะได้ดืมนํ้ากัน

แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์ทรงเสด็จตรงไปหาทวดเล็ก พร้อมกับทรตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า

"ย่าจ๋า ฉันขอดืมน้ำในถังสักแก้วได้ไหม"

คุณย่าทวดเล็กก็ทูลตอบว่า "ฉันไม่กล้าให้ในหลวงกินหรอก เพราะมันเป็นน้ำฝนและเป็นนํ้าธรรมดาด้วย"

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงแย้มพระสรวล (ยิ้ม) พระองค์ก็ทรงตรัสกับคุณย่าทวดเล็กว่า

"ปกติฉันก็กินน้ำธรรมดาอย่างนี้นี่แหละย่า"

จากนั้นพระองค์ทรงตักนํ้าฝนในถังเสวย และพระองค์ยังตรัสว่า

"นํ้าฝนเย็นสดชื่นดี และยังหอมกลิ่นดอกมะลิอีกด้วย"

แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้คนไทย รักและเทิดทูล ท่านสุดหัวใจได้อย่างไร...


(นี่คือภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑)

ขอบคุณเจ้าของข้อมูลและภาพประกอบ

"ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล" เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.