“ชายรักแม่ สุดหัวใจ” ความรักอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่าความรักที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดงออกไว้ในพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะการเขียน ในพระนามแฝง "เพชรอัมพร"


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ แม้จะทรงเป็นทหารอาชีพ และเป็นเจ้าฟ้านักรบชั้นยอดแล้ว อีกหนึ่งศาสตร์ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยคือ “ศิลปะการเขียน” หลากหลายบทประพันธ์ของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม เป็นความอ่อนโยนในพระราชหฤทัยของชายชาตินักรบผู้แข็งแกร่ง การแสดงออกถึงความรักที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชมารดา

จากพระราชนิพนธ์ ในรูปแบบกลอน ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ในระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย ขณะเจริญพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๕๑ เป็นบทกลอนสุดซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ “ทูลกระหม่อมชาย (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ)” มีต่อ “สมเด็จแม่” อย่างล้นพ้น

บทกลอนถวายพระมารดา ที่ชื่อว่า “ชายรักแม่ สุดหัวใจ”

ในวาระโอกาสของวาระ “วันแห่งความรัก” ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ โดยคัดช่วงท้ายของบทกลอน บางตอนมานำเสนอเพื่อเผยแพร่ให้ชาวไทยได้ซึมซับและซาบซึ้งกับความรักที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรงมีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กัน

“ ...จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์

การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง

จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้

จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหาย

อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย

เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้

ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี

ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี

มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย”

นอกเหนือจากการพระราชนิพนธ์บทกลอน และบทความแล้ว ในปี ๒๕๕๐ พระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรม ยิ่งฉายชัด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเทิดพระเกียรติ “คือสายใยแห่งรัก” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ ฯ เรื่องแรก โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า “เพชรอัมพร”

บทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตภาพและประสบการณ์ที่พระองค์ท่านทรงประสบด้วยตัวเอง ที่สำคัญการแต่งบทพระราชนิพนธ์ครั้งนี้เพื่อถวายพระเกียรติในความเป็นแม่ของแผ่นดิน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยกย่องผู้หญิงที่เป็นแม่ที่มีสายใยแห่งความรัก และทรงพระราชทานบทพระราชนิพนธ์ “คือสายใยแห่งรัก” ให้บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ไปจัดทำละครเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันแม่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ออกกาอากศทางช่อง ๕ เป็นบทพระราชนิพนธ์ ยกย่องหญิงผู้เป็น “แม่”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงมีรับสั่งถึงแรงบันดาลพระทัยอยากให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้เห็น และซาบซึ้งถึงมิติของความเป็นแม่และความสำคัญในสายเส้นใยบางๆ อบอุ่น และทรงคุณค่าของน้ำนมแม่

“...คือสายใยแห่งรักก็เปรียบเสมือนการถักทอความรักระหว่างแม่และลูกที่ใช้การเลี้ยงดูแบบให้เวลา สร้างความผูกพันและอบอุ่นต่อกัน และที่ลืมไม่ได้ก็คือ..สายใยรักจากผู้เป็นพ่อ ซึ่งแม่จะต้องเป็นตัวกลางเชื่อมประสานให้ลงตัวอย่างพอดี เมื่อสามสายใยมาร้อยรัดรวมกัน ก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่แข็งแกร่งและเป็นภูมิคุ้มกัน และต้านทานปัญหาต่างๆที่จะรุมเร้าเข้ามาในครอบครัวให้ผ่านพ้นไปได้..”

“คือสายใยแห่งรัก” เป็นเรื่องราวของ อาจารย์หมอ คนหนึ่งที่เขียนจดหมายถึงลูกสาวที่เพิ่งคลอดลูกอยู่ต่างประเทศ โดยยกตัวอย่างให้เห็นถึงแม่ ๓ คน ที่มีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันไป และแต่ละวิธีการเลี้ยงส่งผลให้ลูกของทั้ง ๓ เติบโตเป็นคนนิสัยต่างกันไป ซึ่งอาจารย์หมอจะให้ลูกสาวได้เลือกว่าจะเป็นแม่แบบไหน นอกจากนี้ ยังปลุกจิตสำนึกให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองอีกด้วย 

...แม้พระองค์จะทรงมีบุคลิกของนักรบชั้นยอด แต่ในพระหทัยของพระองค์ก็ยังทรงเปี่ยมไปด้วยความหวานอ่อนโยน และความงดงามในจิตใจ และมีความรักที่เหนือความรักอื่นใด คือ ความรักที่มีต่อ พระราชมารดา

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.