ดวงใจของประชาราษฎร์ "สมเด็จพระเทพ" ทรงไม่กลัวร้อน ไม่กลัวหนาว ขณะพระองค์ออกช่วยเหลือประชาชน!!!! ขอกราบแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี


อาจารย์ฟั่นชุนหมิง ประจำศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่การทูต กรุงปักกิ่ง ได้เล่าในบันทึกตอน กับปวงพสกนิกร เมื่อครั้งมีโอกาสตามเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ไว้ว่า… ข้าพเจ้าเห็นหลังร้านมีเพิงกันแดดไม่ใหญ่โตนักอยู่หลังหนึ่ง ภายในเพิงมีร้านไม้ตั้งอยู่ บนร้านมีของจำพวกพริกแห้ง หอมแดง กระเทียม วางไว้เป็นกองๆ

ขณะที่ข้าพเจ้านึกงุนงงอยู่ว่าเสด็จฯ เข้ามาเพื่อทอดพระเนตรอะไร ก็หันไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนด้านหนึ่งของร้าน สวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาเหมือนอย่างที่เห็นได้ทั่วไปตามชนบทไทย เห็นได้ชัดว่าหญิงชรานั้น ไม่คาดคิดว่าจะเสด็จฯ ถึงหลังร้าน ครั้นเห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้ามา จึงออกอาการตกใจอยู่ ที่แท้หญิงชราที่ป่วย คือคุณย่าของพระสหาย เมื่อตอนฉายพระรูปร่วมกับครอบครัวพระสหายจึงไม่ได้ปรากฏตัวออกไปเฝ้าฯ ด้วย

ครั้นได้ทรงถามพระสหายถึงคุณย่า และทรงทราบความว่าคุณย่าพักอยู่ที่หลังร้าน แม้กำลังจะเสด็จขึ้นประทับในรถยนต์พระที่นั่งแล้ว

แต่ก็ทรงหันพระวรกายกลับ เสด็จฯ ไปตามทางแคบๆ เพื่อให้คุณย่าที่อยู่หลังร้านได้เฝ้าฯ ในขณะนั้นแดดแรงมาก ขบวนเสด็จฯ ทุกคนสวมชุดพิธีการที่ตัดจากผ้าไหม ร้อนจนเหงื่อไหลไคลย้อย ..แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังคงทรงเกษมสำราญ มีรับสั่งกับคุณย่าอยู่ครู่ใหญ่ จึงเสด็จฯ กลับออกมาข้าพเจ้าแอบถามเพื่อนชาวไทยที่ยืนอยู่ข้างๆ ว่า ดูเหมือนจะทรงไม่รู้สึกร้อน เพื่อนชาวไทยท่านนั้นตอบด้วยภาษาจีนง่ายๆ ว่า… ทรงไม่กลัวร้อน ไม่กลัวหนาว ไม่กลัวอะไรเลย จะกลัว ก็แต่ทรงไม่มีงานจะทำ

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น

เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ กราบแทบพระบาท

ที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.