พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้!!! "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานหญ้าแห้ง "อาหารสัตว์" พื้นที่น้ำท่วมใต้ ทรงพระเจริญ!! (รายละเอียด)


นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่มีอาหารเลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทีประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยการจัดรถไฟขบวนพิเศษเพื่อลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ รวม 250 ตัน 12,500 ฟ่อน ซึ่งประกอบด้วย เสบียงสัตว์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 40 ตัน 2,500 ฟ่อน และเสบียงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 200 ตัน 10,000 ฟ่อน จากสถานีรถไฟปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มายังสถานีปลายทางในพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีการปล่อยขบวนรถเที่ยวแรกออกจากสถานีรถไฟปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. จำนวน 20 ตู้บรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการลำเลียงขนย้ายเสบียงสัตว์ทั้งหมดไปยังสถานีปลายทางในพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สถานีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีชุมทางเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีปากคลอง จังหวัดพัทลุง และสถานีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม :ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง "สมเด็จพระเทพฯ" มอบหญ้าพระราชทาน ช่วยเหลือปศุสัตว์ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ล่าสุด ขบวนรถไฟ บรรทุกหญ้าแห้งพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน3,600 ฟ่อน เดินทางถึงสถานีรถไฟเขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช พร้อมแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยแล้วที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.