ด่วน !!!! แผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ขนาด 4.2 รับรู้ปฏิกริยาสั่นสะเทือนได้ในหลายอำเภอ แรงขึ้นทุกขณะ จนน่าเป็นห่วง !!!? (รายละเอียด)


สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียงล่าสุด พบว่า เวลาประมาณ 15.35 น. ตามเวลาในประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.2 แมกนิจูด ในระดับความลึก 4 กิโลเมตร พิกัดละติจูด 18.56 ลองติจูด 98.52 บริเวณบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รายงานสภาพพื้นที่บริเวณจุดแผ่นดินไหว มีเสียงดังเกิดขึ้นก่อนตามมาด้วยแรงสั่นรู้สึกได้ชัดเจน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานการรับความเสียหายแต่อย่างใด


ก่อนหน้านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า การเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจำในช่วงนี้ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในอำเภอแม่วางและอำเภอจอมทอง ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกใดๆ โดยเป็นการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นตามปกติเท่านั้น ตามข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยานั้น

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีที่แล้ว ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหินที่อยู่ข้างล่างมีลักษณะเป็นรอยเลื่อน แต่เป็นรอยเลื่อนปกติที่มีมุมต่ำและเอียงไม่มาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอาจจะส่งผลทำให้เกิดการเคลื่อนตัวบ้างเป็นครั้งคราว โดยอาจจะเกิดเป็นห้วงๆ ที่มีความถี่ แล้วทิ้งช่วงไปนานกว่าที่จะกลับมามีการเคลื่อนตัวอีก ซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดเป็นประจำในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกแต่อย่างใดทั้งสิ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ย้ำว่า ลักษณะการเกิดแผ่นไหวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นถี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เพราะจากข้อมูลการศึกษาและสถิติที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าเป็นเช่นนั้น โดยทุกครั้งที่ผ่านมาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นเลยโดยที่ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆ ล่วงหน้า ซึ่งจากข้อมูลสถิติดังกล่าวน่าจะพอทำให้เชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ควรตื่นตระหนก แต่ยอมรับว่าไม่ควรประมาทซึ่งการรับมือที่ดีที่สุดคือการที่ทุกฝ่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง จะต้องหมั่นตรวจสอบควบคุมอาคารต่างๆ อยู่เสมอว่ามีโครงสร้างแข็งแรงคงทนเพียงพอที่จะรองรับการเกิดแผ่นดินไหว โดยเฉพาะอาคารสูงและอาคารที่มีผู้คนอยู่อาศัยหรือทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นป้องกันไว้ก่อน

สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยๆ ในช่วงนี้จะมีส่วนในการช่วยปลดปล่อยพลังงานที่สะสมอยู่บนเปลือกโลก และจะช่วยลดความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นไหวขนาดใหญ่หรือไม่นั้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในทางทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยครั้งมีส่วนช่วยในการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมของเปลือกโลก อย่างไรก็ตาม แผ่นดินไหวดังกล่าวเป็นการเกิดขึ้นตามปกติและเกิดในรอยเลื่อนขนาดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ในขณะที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนหลักที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมและไม่ประมาทน่าจะเป็นเรื่องดีที่สุด

ขอบคุณ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.