น่าเวทนา!!!! พบ 3 หนูน้อยไร้บ้าน ต้องอดมื้อกินมื้อ เดินมาขอข้าวก้นบาตรพระกินประทังหิวทุกวัน วอนขอความเมตตาโปรดช่วยเหลือและช่วยกันแชร์ไปให้ถึงผู้ใจบุญ!!! (รายละเอียด)เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พระอธิการ ทองสด คลังเพชร เจ้าอาวาสวัดเนินพะยอม ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ได้มีพระครูพิมล เขมทัต (เขม ทตโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่คงคาราม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้มาพบเพื่อขอให้ช่วยครอบครัว 3 หนูน้อย ฐานะยากจน ไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยอยู่บ้านกับคนข้างบ้าน

พระอธิการทองสด หลังจากได้รับการประสานงานจากพระครูวิมล เขมทัต เจ้าอาวาสวัดใหม่ อาตมาได้เดินทางไปพบครอบครัวของ 3 หนูน้อย ที่บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรากฏว่าน่าสงสารอย่างมาก เนื่องจากครอบครัวของ 3 หนูน้อย มีด้วยกัน 5 คน นายเกรียงไกร ตันปลอด นางสุภาวรรณ แจ้งหิรัญ ซึ่งเป็นพ่อแม่ และ ด.ช.พัฒวุฒิ ตันปลอด อายุ 5 ขวบ นักเรียน อนุบาลวัดบ้านใหม่ ชั้นอนุบาล 2 ด.ช.นัทวุฒิ ตันปลอด อายุ 4 ขวบ ชั้นอนุบาล 1 ด.ญ.สุวรรณหงส์ ตันปลอด อายุ 2 ขวบ มีฐานะยากจนมาก ไม่มีบ้านอยู่ ต้องอาศัยอยู่กับชาวบ้าน พ่อต้องออกรับจ้างทั่วไป ได้ค่าจ้างวันละ 100-200 บาท แล้วแต่ใครจะจ้างทำทุกอย่าง

ส่วนแม่ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากต้องดูแลลูกๆ ซึ่งยังเล็กๆ นอกจากนี้ค่าจ้างในการทำงานก็ไม่เพียงพอในการซื้ออาหาร การกิน ต้องไปขอข้าวจากก้นบาตร เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ บางวันเด็กทั้ง 3 คนไม่มีเงินไปโรงเรียน ต้องไปขอพระแทบทุกวัน นอกจากนี้เคยไปทำงานกรุงเทพฯ ไปเช่าบ้านอยู่ก็ถูกไล่ออก เนื่องจากรำคาญเสียงเด็ก อีกทั้งไม่มีเงินให้ค่าเช่าบ้าน

พระอธิการ ทองสด เจ้าอาวาสวัดเนินพะยอม กล่าวอีกว่า อาตมาจึงได้ร่วมกับ พระครูวิมล เขมทัต เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่คงคาราม ช่วยกันหาปัจจัย ปลูกบ้านให้กับครอบครัวของ 3 หนูน้อย โดยในเบื้องต้นอาตมากับเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่คงคารามได้รวบรวมปัจจัย เริ่มซื้อเสาบ้านแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ข้างฝา ปูน หลังคา ดังนั้นหากใครมีจิตเมตตาอยากจะช่วย 3 หนูน้อย ในเรื่องของ อุปกรณ์ในการปลูกบ้านก็สามารถติดต่อผ่านมายังอาตมาได้ โดยติดต่อมาที่อาตมา เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 092-0314546

ด้าน พระครูพิมล เขมทัต (เขมทตโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่คงคาราม กล่าวว่า ครอบครัวนี้น่าเวทนาอย่างมาก ซึ่งยอมรับว่ามีฐานะยากจนจริง ปัญหาที่เกิด คือ ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัย สิ่งที่น่าเวทนา คือ เด็กน้อยทั้ง 3 คนอยู่อย่างอดมื้อกินมื้อ อาตมาต้องให้ข้าวที่บินฑบาตทุกวัน เพื่อประทังชีวิต พ่อของเด็กน้อยทั้ง 3 ต้องออกไปรับจ้างทำงาน บางวันพอกินบ้างไม่พอบ้าง อาตมาเห็นทุกวัน อีกทั้งเครื่องนุ่งห่ม ก็ไม่ค่อยมี แต่สิ่งนี้ไม่มีปัญหา สิ่งที่อยากช่วยเด็กอยากให้เขามีบ้านอยู่ แม้จะไม่ใหญ่โตอะไร ซึ่งอาตมาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือ จากพระอธิการทองสด เพื่อขอให้ช่วย หาวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือเด็กดังกล่าว

สำหรับ ผู้มีจิตศรัทธา จะช่วยซื้ออุปกรณ์ ในการก่อสร้างในการช่วยเหลือสร้างบ้านให้ครอบครัว เด็กน้อยทั้ง 3 คนนี้ บริจาคเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาสามง่าม เพื่อสร้างบ้าน-การศึกษา หมายเลขบัญชี 020-196754467 ด.ช.พัฒวุฒิ ตันปลอด

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.