เคยไปยัง !!!! "เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์" นมัสการรอยพระพุทธบาท พิสูจน์ศรัทธาบนยอดเขา 3,790 ขั้น เขาว่าใครไปจะรวย จริงๆซินะ !????


เขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักเมืองลพบุรี นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และพระเจ้ากงจีน บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร
ยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา “เทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์” ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เดินขึ้นบันได ๓,๗๙๐ ขั้น สักการะรอยพระพุทธบาท กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมสิริมงคล และชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาวงพระจันทร์ ที่งดงามดุจ “สวรรค์บนดิน” (ขึ้นได้ตลอด ๒๔ ชม.)
ข้อมูล เขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักเมืองลพบุรี 
ที่อยู่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.