วอนช่วย!!!! เด็กชายวัย 15 ปี ป่วยเป็นโรคหืดหอบและต่อมไทรอยด์โต แต่ต้องรับภาระเลี้ยงดูอีก 3 ชีวิต โดยอาศัยเก็บขยะขายเพื่อหารายได้ประทังชีวิต!! (รายละเอียด)


วันนี้ (23 ม.ค. 60) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 558/2557-2560 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณีเด็กชายวัย 15 ปี ป่วยเป็นโรคหืดหอบ และต่อมไทรอยด์โต แต่ต้องรับภาระเลี้ยงดูอีก 3 ชีวิต ทั้งแม่วัย 39 ปี ที่ป่วยเป็นโรคต่อมไทรอยด์โต และไวรัสตับอักเสบบี ยายแก่ชรา และน้องสาววัย 3 เดือน

ที่มีร่างกายเล็กแกรน เนื่องจากติดเชื้อไวรัสทางสมอง และหูซ้ายติดกับหนังศีรษะ โดยเด็กชายดังกล่าวอาศัยเก็บขยะขาย

เพื่อหารายได้ประทังชีวิต ทั้ง 4 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มีห้องน้ำใช้ ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (พมจ.นนทบุรี) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว อาทิ การตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเล่าเรียนของเด็กชายอย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย เป็นต้น

และอีก 1 เคส พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า จากกรณีเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ต้องรับภาระเพียงลำพังในการเลี้ยงดูแลแม่ที่พิการเป็นใบ้และร่างกายไม่แข็งแรง โดยทุกวันหลังเลิกเรียน และทุกวันหยุด จะต้องออกไปรับจ้างทำสวน ปอกแห้ว ปอกกระเทียม และรับจ้างทั่วไป เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว และเป็นค่าเล่าเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน นั้น ตนขอชื่นชมเด็กหญิงดังกล่าว ที่มีความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร และความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต โดยเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัว นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พมจ.อ่างทอง) เร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านเยาวชนและคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้เป็นแม่อย่างต่อเนื่อง การศึกษาเล่าเรียนของเด็กอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงระยะยาวต่อไป

ที่มา : tnews.,ที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.