น้ำตาไหลทั้งประเทศ !!!! "กษัตริย์จิกมี" ทรงตรัสถึง "ในหลวงร.9" ที่ทำให้พระองค์เดินตามในการดูแลพสกนิกรเหมือน พ่อดูแลลูก !????เมื่อวันที่ 9/12/59 ที่ผ่านมา พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ พระราชวังกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ตน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และคณะรวม 6 คนมาก ทรงให้คณะของไทยเข้าเฝ้าฯ ในวันครบรอบ 10 ปีแห่งการครองราชย์ ทางคณะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณา ธิคุณที่ให้เข้าเฝ้าฯ ทรงมารอรับคณะบริเวณที่รถแล่นเข้ามาจอดด้านหน้าพระตำหนัก


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ ทรงตรัสว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบที่ทรงจดจำเพื่อดูแลพสกนิกร และการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อประชาชน พระองค์ ได้น้อมนำมาเป็นต้นแบบในการปกครองประชาชนภูฏาน โดยทั้ง 2 ราชวงศ์ มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก เสด็จพ่อของพระองค์ ซึ่งเสด็จพ่อของพระองค์ก็มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างเช่นกัน ของไทยมีเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ภูฏาน จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบไทย


สำหรับความสนิทสนม กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ของไทย ทรงมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่ทั้ง 2 พระองค์ยังเป็นเจ้าชาย และมกุฎราชกุมาร จึงมั่นใจในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองของ 2 ประเทศต่อไปในภายหน้า ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ของไทย เคยเสด็จฯ มายังภูฏาน พระองค์ยังทรงฝากถวายความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระองค์ตรัสว่าเมื่อมีโอกาสจะกราบทูลเชิญเสด็จฯ เยือนภูฏาน

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.