แชร์เก็บไว้ด่วน!!!! คุณมีครบแล้วหรือยังกับ "ธนบัตร" ในหลวงรัชกาลที่ 9 ธนบัตรแห่งประวัติศาสตร์ รวมไว้ให้ครบทั้งหมดแล้ว!! (มีภาพ)เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 ในเฟซบุ๊ก Mookk Smith ได้มีการโพสต์ภาพธนบัตรรัชกาลที่๙ และมีข้อความถึงว่าควรเก็บรักษาธนบัตรในรัชกาลที่๙ ให้ดีและคงเป็นเพียงธนบัตรในประวัติศาสตร์ ที่ควรเก็บรักษา ในโพสต์มีข้อความระบุว่า…

เก็บไว้ดีดี ก่อนที่จะไม่มีเห็นธนบัตรแบบล่าสุด และแบบสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 ต่อไปนี้คงเป็นเพียงธนบัตรในประวัติศาสตร์
แชร์ได้ไม่ต้องขออนุญาตินะคะ ฉันเกิดในรัชกาลที่๙I was born in the reign of King Rama IX of Thailand

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.๙ ) สวรรคต พระชนมพรรษา๘๙ ปี ทรงครองราชสมบัติได้๗๐ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕:๕๒ น.
ณ โรงพยาบาลศิริราช

ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 1ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 1ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 1ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1ธนบัตร 1 บาท แบบ 9 รุ่น 3ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3ธนบัตร 10 บาท แบบ 9 รุ่น 3ธนบัตร 20 บาท แบบ 9 รุ่น 3ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3ธนบัตร 1000 บาท แบบ 9ธนบัตรแบบ 10ธนบัตร แบบ 11

ธนบัตร 5 บาท แบบ 11ธนบัตร 10 บาท แบบ 11ธนบัตร 20 บาท แบบ 11ธนบัตร 100 บาท แบบ 11


Advertisement

ธนบัตร 500 บาท แบบ 11ธนบัตร แบบ 12

ธนบัตร 10 บาท แบบ 12ธนบัตร 20 บาท แบบ 12ธนบัตร 100 บาท แบบ 12ธนบัตร แบบ 13

ธนบัตร 50 บาท แบบ 13ธนบัตร 500 บาท แบบ 13ธนบัตรแบบ 14

ธนบัตร 100 บาท แบบ 14ธนบัตร 500 บาท แบบ 14ธนบัตร 1000 บาท แบบ 14ธนบัตรแบบ 15

ธนบัตร 20 บาท แบบ 15ธนบัตร 50 บาท แบบ 15ธนบัตร 100 บาท แบบ 15ธนบัตร 500 บาท แบบ 15ธนบัตร 1000 บาท แบบ 15ธนบัตรแบบ 16

ธนบัตร 20 บาท แบบ 16ธนบัตร 50 บาท แบบ 16ธนบัตร 100 บาท แบบ 16ธนบัตร 500 บาท แบบ 16ธนบัตร 1000 บาท แบบ 16 ที่มา:siamvariety

Powered by Blogger.