เตรียมตัวไว้เลยห้ามพลาด!! ออมสินออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน "ดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี" เปิดรับใบจองสิทธิ 16-18 ธ.ค.นี้ ตามรายละเอียกนี้เลย!! (เช็คด่วน)นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนอย่างน่าสนใจคือ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน” อัตราดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี ไม่เสียภาษี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.40% ต่อปี) นำเสนอภายในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยผู้ฝากจะต้องมีใบจองสิทธิซึ่งจะแจกภายในงานวันละ 2 รอบ รอบละ 300 ราย รวม 1,800 ราย ฝากได้ภายในงาน หรือ ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16-22 ธันวาคม 2559 นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ ธนาคารเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือบัญชีร่วม หรือบัญชีคณะบุคคล หรือบัญชีนิติบุคคล ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก โดยผู้ฝากจะต้องมีใบจองสิทธิฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน จากในงาน Thailand Smart Money และต้องสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และโมบาย แบงกิ้ง จึงจะมีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.