ปลื้มปีติสายใยสัมพันธ์!!!!…พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับพระองค์ที เสด็จมาถึงพระบรมหาราชวัง พสกนิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญ !????วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 50 วัน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะตุลาการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะทูตานุทูต เฝ้าฯ รับเสด็จที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.