แชร์เก็บไว้เลย!!!! สาระดีๆที่ทุกคนควรรู้ "คู่มือช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน" ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น 10 ขั้นตอน!!! การช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก คือบุญอันประเสริฐ!??? (รายละเอียด)


แจกแผนผังการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 10 ขั้นตอนค่ะ 
วันหยุดนี้ขอนำแผนผังการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 10 ขั้นตอน ในหนังสือคู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจชนิดอัตโนมัติ หรือ เออีดี ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาฝากเพื่อนสมาชิกค่ะ โดย 10 ขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ 


1. ปลอดภัยไว้ก่อน โดยเมื่อเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เข้าให้ความช่วยเหลือก่อน ซึ่งถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ตึกถล่ม ห้ามเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยเด็ดขาด และหากประเมินแล้วว่าสถานการณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือปลอดภัยต่อผู้เข้าให้การช่วยเหลือก็สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้
ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.