โดนแล้ว !!! ข้าราชการถ่ายรูปยิ้มมีความสุข หลังเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ล่าสุดอธิบดีจัดหนักแบบนี้ อดตายเป็นแถว !????


โดนแล้ว !!! ข้าราชการถ่ายรูปยิ้มมีความสุข หลังเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ล่าสุดอธิบดีจัดหนักแบบนี้ อดตายเป็นแถว !????จากกรณีที่เหล่าข้าราชการเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังและได้บันทึกภาพเหตุการณ์ การถ่ายเซลฟี่ด้วยอริยาบถที่ไม่สมควรแล้วทำการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์

และล่าสุดหลังจากที่มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างสำนักพระราชวัง กับทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสำนักราชเลขาธิการที่เข้าร่วมประชุม ได้ขอความร่วมมือทางสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยกับชับเหล่าข้าราชการที่มาผลัดเวรเฝ้า ไม่ควรถ่ายภาพ โดยหากต้องการถ่ายภาพขอให้อยู่ในลักษณะที่มีความสำรวม ไม่ใช่ทำตามอำเภอใจ และนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ควรให้เกียรติ์กับงานพระราชพิธีบ้าง

ตามรายงานระบุว่าข้าราชการกลุ่มนี้คือหน้าห้องอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยล่าสุดถูกคาดโทษเป็นที่เรียบร้อย
ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.