เป็นบุญตา !!!! สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตร พิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ !????

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ งานวันราชวัลลภครบรอบปีที่ 148 ทอดพระเนตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ 897 นาย สวนสนาม พร้อมพระราชทานเข็มราชวัลลภแก่นายทหารพิเศษ และอดีตนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2559 พร้อมกันนี้ได้ทรงพระราชทานเข็มราชวัลลภแก่นายทหารพิเศษ และอดีตนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพล ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จากนั้นทรงพระราชทานโอวาท และทอดพระเนตรการสวนสนามของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ 897 นาย

สำหรับวันราชวัลลภปีนี้นับเป็นที่ 148 ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ โดยวันราชวัลลภนั้น เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ในขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ได้ทรงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องวันตั้งกรมไว้ว่า ไม่ปรากฏว่ากรมทหารมหาดเล็กได้เกิดขึ้นเมื่อวันใด เพราะไม่มีหลักฐานที่จะกำหนดได้ ปรากฏแต่ว่าได้มีทหารซึ่งเรียกว่า ทหารมหาดเล็กนั้นขึ้นแต่ปี 2411 ซึ่งเป็นปีเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับจดจำและระลึกถึงวันตั้งกรมทหารมหาดเล็กสืบไปภายหน้า จึงได้สมมุติให้วันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 คือวันบรมราชาภิเษกแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น และเป็นวันกำเนิดของกรมนับแต่นั้น
ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.