ขนลุกกันทั้งงาน!!!!! เมื่อจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น ขณะทำพิธีใช้ “ขวานทองตัดต้นไม้จันทร์หอม” เปรียบเหมือนเทวดาได้รับรู้ !???เปรียบเหมือนเทวดาได้รับรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ทั้งในป่า และบนฟ้า ได้มาเข้าร่วมพิธีตัดไม้จันทร์ จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “หัศจรรย์” โดยสิ่งนี้เกิดขึ้นที่อุทยานกุยบุรี ในพิธี ใช้ขวานทอง ตัดไม้จันทร์ 12 ต้น ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ก่อนตัดไปเพื่อนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่ทุกคนก้อต้องตกตะลึงเมื่อจู่ๆ ก้อเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น นั่นคือท้องฟ้ามีแสงแผ่เป็นเส้นสาย เปล่งรัศมีสดใสเรืองรองงดงาม

เปรียบประดุจกับดวงไฟดวงใหญ่ที่ฉายแสงจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนเป็นริ้ว อีกทั้งรัศมีที่แผ่ก้อไม่เคยปรากฎให้เห็นเช่นนี้มาก่อน

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.