เสด็จฯถึงประเทศไทยแล้ว !!!! พระราชา จิกมีแห่งภูฏาน ถวายสักการะพระศพในหลวง.. ที่พระบรมมหาราชวัง!


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยแล้ว..เมื่อวันที่ 15 ต.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลและให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเย็นที่ผ่านมา...


ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.