ด่วน !! ทหาร จู่โจมบุกโรงสีดังพบผิดปกติ ล่าสุดเจอสิ่งนี้เข้าไปทำเอาเงิบทั้งโกงดังข้าว !????พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการกองทัพบก ในฐานะเลขาธิการคสช. เป็นประธาน ได้พูดถึงการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลว่า ขณะนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)ได้เข้าช่วยขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลในหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/2560 โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตามโครงการไปแล้วใน 7 จังหวัดภาคอีสาน

นขณะเดียวกัน จากสภาพการณ์ในขณะนี้ อาจมองได้ว่าปัญหาราคาข้าวในปัจจุบันมีความไม่ปกติ อาจเกิดจากหลายปัจจัย รวมทั้งอาจมีกระบวนการ สร้างกลไกราคาเทียมซ้ำเติมเกษตรกร เพื่อหวังผลทางการการเมือง ซึ่ง คสช.โดย กกล.รส จะเข้าช่วยตรวจสอบ และ รับฟังข้อมูลจากเกษตรกรในทุกพื้นที่ รวมทั้งร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยตรงในการเข้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวของโรงสีในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสนอเป็นข้อมูลให้รัฐบาลนำไปพิจารณาบริหารจัดการในปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วนต่อไป

รวมทั้งได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกการเปิด-ปิดโกดัง คลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อตรวจนับข้าวคงเหลือในโกดัง รวมถึงยังคงเข้าพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาข้าว ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านกลไกของภาครัฐ

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.