ุุพระชราภาพ เดินทางไกล ไม่สามารถต่อแถวได้ กลัวจะโดนสีกา เลยสวดมนต์ส่งเสด็จ จนคนถ่ายรูปล้มทั้งยืนที่เห็นสิ่งนี้ !????


เป็นภาพที่เห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ กับภาพ พระภิกษุสงฆ์ชราภาพ ที่เดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด ทั้งนี้การเดินทางมีจุดหมายเดียวนั้นก็คือต้องการที่จะเข้าร่วมพิธีสรงน้ำเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แต่พอมาถึงสถานที่แล้วท่านไม่สามารถเข้าไปร่วมต่อแถวรวมกับประชาชนได้ จึงต้องนั่งสวดมนต์ส่งเสด็จข้างประตูวังเท่านั้นที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.