สุดยอดหนึ่งใน "อาวุธ" ซึ่งไร้คมของ "ในหลวง ร.๙" ที่ทรงใช้ต่อสู้กับสารพัดความทุกข์ยากแร้นแค้นของพสกนิกรทั้งประเทศ!!อีกหนึ่งเรื่องราวที่อ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้ง และอดยิ้มตามไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ท่านยังทรงเป็นแบบอย่างดีที่ในเรื่องของการประหยัด และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เว็บไซต์นิวส์ไลฟ์สไตล์ ขออนุญาตนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "ดินสอทรงงาน" ของพระองค์ท่าน มาให้ทุกคนได้อ่าน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าสิ่งของต่างๆ ที่มี และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวเดินตามรอยพ่อหลวงอันเป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า


"ดินสอของเราอยู่ไหน?"


มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า


"ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง"


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ


โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง ๑๒ แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด


สิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง กว่าตลอด ๖ ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้

ที่มา:News-Lifestyle

Powered by Blogger.