ประกาศด่วน !!!! สำนักพระราชวัง แจ้งยกเลิกการใช้พระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ!วันที่ 16 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง แจ้งให้ทราบเรื่องการออกพระนาม โดยยกเลิกการใช้พระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยการเปลี่ยนเป็น

1.ใช้พระนามเต็ม:

- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือ

2.ใช้พระนามย่อ:

-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.