ขนหัวลุก !!!! เปิดภาพด้านในของ พระราชวังชั้นใน สถานที่ประทับของพระมเหสี เทวี พระธิดา..เขตห้ามผู้ชายเข้า !????


พระราชฐานชั้นใน มีบริเวณอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ด้านหลังและด้านข้างของพระราชฐานชั้นใน โอบล้อมด้วยอาคารสูง 2 ชั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำแพงพระราชวังชั้นในไปด้วยในตัว กำแพงดังกล่าวนี้ด้านนอกไม่มีหน้าต่างหรือช่องเปิดใดๆทั้งสิ้น


พระราชฐานชั้นในเป็นเขตหวงห้ามสำหรับสำหรับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะบุรุษเพศ ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสที่ยังไม่ได้โสกันต์(ตัดจุก)หรือเด็กชายที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี และถ้ามีธุระจำเป็นต้องขออนุญาตไปตามลำดับขั้นตอน จึงมีสิทธิ์เข้าได้ ปัจจุบันข้อห้ามเหล่านั้นได้ผ่อนคลายลง แต่ยังเป็นเขตหวงห้าม ทีมีระเบียบแบบแผนใช้ปฎิบัติต่อไป


บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระมเหสี เทวี พระธิดา ตลอดจนเป็นที่อยู่ของพระสนมกำนัล เจ้าจอม ข้าหลวงและข้าราชการที่เป็นหญิงล้วนนอกจากนั้นยังมีเด็กหญิงวัยต่างๆกัน มีทั้งหม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระธิดาในเจ้านายพระองค์ชาย และธิดาในเชื้อพระวงศ์หลายระดับ ตลอดจนธิดาของขุนนางและข้าราชการที่นิยมส่งบุตรีเข้ามารับการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน รวมทั้งรับการอบรมเรื่องการบ้านการเรือน ฝึกหัดกริยามารยาทเพื่อเป็นกุลสตรีที่งามพร้อม พระราชฐานชั้นในก็เปรียบเสมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ีพลเมืองเป็นหญิงล้วน มีระเบียบแบบแผนและความเป็นอยู่ของตนเอง ที่กลายเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมประเพณียุคหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
ประตูช่องกุด เรียกกันว่า “ท้ายวัง” ประวัติศาสตร์

กล่าวถึงในชื่อ ประตูดิน เป็นประตูที่ชาววังใช้กัน…

สาวชาววัง..จะออกมาทางประตูนี้

จึงเป็นที่มาของคำว่า”เจ้าชู้ประตูดิน”….หนุ่มๆมาแอบดูสาวชาววังกันเข้าประตูเลี้ยวซ้าย ด้านขวามือ คือ ประตูศรีสุดารา..


การแต่งกายของเจ้านายฝ่ายใน….สมัยรัชกาลที่ 5ตำหนักเขียว ที่ประทับของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพ

สุดาวดี พระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันรื้อแล้วไปปลูกเป็นกุฏิสงฆ์


วัดอมรินราราม


พระตำหนักแดง ที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยน 


บรมราชินี ปัจจุบันอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ


ลักษณะของพระบัญชร ประกอบฐานสิงห์ตอนล่าง


เป็นลักษณะนี้มักจะไม่ปรากฏในเรือนสามัญ


ซุ้มประตูทางเข้าเรือนแถวบางหลัง


ตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าตำหนักหมายเลข 11…..


ตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมีพระราชายา เจ้าดารารัศมี(แถวหลังองค์ที่ 4 จากซ้าย)

และข้าหลวง


ทางเข้าตำหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
เรือนเจ้าจอมเอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน


สะพานเชื่อมระหว่างตำหนักและเรือนทั้งสองหลัง 

เรือนเจ้าจอมเอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน


แถวเต๊งทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะแบบดั้งเดิม ดูแล้ว….คิดถึงแม่ช้อยกับแม่พลอยนะคะ


ความสวยงามของสถาปัตยกรรมของเต๊งแดง

แถวเต๊งเป็นอาคารสูง 2 ชั้น เป็นที่อยู่ของคุณข้าหลวงผู้ปฎิบัติงาน
ตามตำหนักต่างๆ


ห้องพระเครื่องต้นหรือห้องเครื่องพระวิมาดา


ภายในห้องพระเครื่อง


ตำหนักเจ้าจอมมารดาชุ่ม


ตำหนักเจ้าจอมมารดาอ่อน


ตำหนักเจ้าจอมมารดาแส…..

ตำหนักบางตำหนักเก่าแก่..และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

แต่แค่มองผ่านรูป…ฉันเห็นถึง…ภาพในอดีต…ที่คนในฝ่ายใน 

ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างๆจากคนทั่วไป….รับรู้ได้ถึงบรรยากาศ

ที่แสนจะมหัศจรรย์…..อยากเกิดร่วมชาติกับหญิงสาวเหล่านั้นจังตำหนักเจ้าจอมมารดาชุ่ม


ตำหนักเจ้าจอมมารดาอ่อน


ตำหนักเจ้าจอมมารดาแส…..

ตำหนักบางตำหนักเก่าแก่..และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

แต่แค่มองผ่านรูป…ฉันเห็นถึง…ภาพในอดีต…ที่คนในฝ่ายใน 

ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างๆจากคนทั่วไป….รับรู้ได้ถึงบรรยากาศ

ที่แสนจะมหัศจรรย์…..อยากเกิดร่วมชาติกับหญิงสาวเหล่านั้นจัง

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.