เพราะอะไร !!!! สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งสอบเข้าคณะอักษรฯจุฬาฯ ทำไหมพระองค์จึงเลือกคณะนี้ !????นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่แสนประทับใจเหล่าพสกนิกรที่ได้อ่าน เมื่อ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระองค์เลือกที่จะสอบเข้าคุณอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๖

โดยข้อความนี้เผยแพร่ออกมาผ่านเฟซบุคชื่อ หอประวัติจุฬาฯ อันเป็นพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ ที่ลงพิมพ์วาสารจาจุรี ในบทความที่ชื่อว่า “รำลึกถึงเทวาลัยถิ่นอักษร” เมื่อเดือนมีนาคม ปี ๒๕๔0ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.