!สายสัมพันธ์พี่น้อง.. "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ" พระราชทานความเคารพ "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" ในฐานะพี่สาว แม้ดำรงพระยศน้อยกว่า (มีคลิป)!!เฟซบุ๊ก ROYAL WORLD Thailand - สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานความเคารพต่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งตามลำดับพระยศแล้วทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำรงพระยศน้อยกว่า แต่พระองค์เคารพในฐานะพระเชษฐภคินี (พี่สาว)โดยระบุข้อความในเฟซบุ๊กว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงคม (กราบ) ถวายความเคารพ และทรงคมพระราชทานความเคารพ พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิง ถึงแม้ปัจจุบันทรงดำรงพระยศน้อยกว่า แต่ทรงเคารพในความอาวุโสในฐานะ “พี่สาว”


คลิปวีดีโอจาก ROYAL WORLD Thailand - สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย

ที่มา:tnews.co.th

Powered by Blogger.