!บทสวดในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม "พระบรมศพ" หรือที่เรียกว่า "สวดทำนองหลวง"!!


หากใครได้ติดตามรับชมถ่ายทอดสด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง คงจะได้ยิน "บทสวด"ที่เป็นทำนองการสวดที่เราไม่คุ้นเคย ซึ่งวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับบทสวดดังกล่าวมาฝากให้ได้ติดตามกัน

โดยการสวดแบบที่เราได้ยินกันในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นเรียกว่า "สวดทำนองหลวง" โดยพระพิธีธรรมจากวัดต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

"พระพิธีธรรม" คือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม

เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือนในปัจจุบัน วัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม ปัจจุบันมีอยู่ 10 วัด ได้แก่

วัดราชสิทธาราม

วัดอนงคาราม 

วัดประยุรวงศาวาส 


วัดจักรวรรดิราชาวาส 


วัดระฆังโฆสิตาราม 


วัดมหาธาตุ 


วัดสระเกศ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 

วัดอรุณราชวราราม 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

วัดสุทัศน์เทพวราราม ถ่ายทอดสด ประโคมย่ำยามและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ถ่ายทอดสด ประโคมย่ำยามและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ที่มา:News-Lifestyle

Powered by Blogger.