ปิดทองหลังพระ !!!! สิ่งที่คนไม่เคยรู้ในหลวงพระราชทานปัจจัยถวายพระสงฆ์ อาพาธทุกเดือนไม่เคยขาด !????สิ่งที่คนไม่เคยรู้ในหลวงพระราชทานปัจจัยถวายพระสงฆ์ อาพาธเดือนละ 100,000 บาททุกเดือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็่่จสู่สวรรคาลัย ใครจะรู้บ้างว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยพระภิกษุในพระพุทธศาสนามากมายเพียงใด ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่ายาและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาพระภิกษุที่อาพาธ เป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆเดือนไม่เคยขาด

ขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย


ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.