น้ำพระทัยงดงาม !!!! เผยวินาทีที่;อาสาสมัครสาวเป็นลมต่อหน้าพระพักตร์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กับทำแบบนี้ทันที !???ย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ในครั้งนั้น "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ได้ทรงเสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ จังหวัดตาก

ซึ่งในระหว่างพระองค์พระราชทานขวัญกำลังใจอยู่นั้น มีสมาชิก พอ.สว. รายหนึ่งได้เป็นลมหมดสติต่อหน้าพระพักตร์ ทำให้พระองค์ทรงเร่งเข้าช่วยปฐมพยาบาลในทันที และทรงแนะนำให้แพทย์ฉีดกลูโครสให้สมาชิกรายดังกล่าวก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต่อไป เรียกได้ว่าทรงมีน้ำพระททัยงดงามอย่างแท้จริง ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.