ฟ้ากำหนดแล้ว !!!! ในหลวง” รัชกาลที่ ๙ ตั้งเเต่ประสูติจนสวรรคต เสมือนถูกเทวดากำหนดมาเเล้วตัวเลขล้วนทรงเป็นมหามงคลทั้งสิ้น !????ชีวิตเหมือนถูกเทวดากำหนดมาแล้ว!! บันทึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ประสูติจนสวรรคต ทุกอย่างลงตัวเลขมหามงคลทั้งสิ้น เลข 9 กับคนไทยนั้น ถือเป็นมงคลที่อยู่คู่กันมาช้านาน โดยเชื่อว่าเลข 9 ออกเสียงที่ไปพ้องกับคำว่า ก้าว หมายถึง ก้าวไปข้างหน้า ส่งผลให้ตัวเลข 9 กลายเป็นเลขมงคลที่คนไทยนิยมมากทุกยุคทุกสมัย


บันทึก ร.๙
ประสูติ : ๕ ธ.ค. ๒๔๗๐
สวรรคต : ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙
พระชนมายุ : ๘๙ พรรษา
ครองราชย์ : ๗๐ ปี นานที่สุดในบรรดากษัตริย์ไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๓ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๗๐ ปี

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขึ้นครองราชย์วันที่ ๙
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชนมายุ ๑๙ พรรษา
ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๙๙ พระชนมายุ ๒๙ พรรษา
สวรรคตวันที่ ๑๓ ตุลาคมปี พ.ศ.๒๕๕๙
สวรรคตพระชนมายุ ๘๙ พรรษา สวรรคตปี (ค.ศ) ๒๐๑๖


๑. รัชกาลที่ ๙
๒. ครองราชย์วันที่ ๙
๓. ปี ๒๔๘๙
๔. เมื่อพระชนมายุ ๑๙
๕. ผนวชเมื่อ ๒๔๙๙
๖. สวรรคตพระชนมายุ ๘๙
๗. สวรรคตปี ๒๕๕๙
๘. สวรรคตปี ๒๐๑๖ (๒+๐+๑+๖=๙)
๙.วันที่ ๑๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ (๑+๓+๑+๒+๑+๑=๙)
เมื่อเอา ๙ ทั้ง ๙ ข้อ มาคูณกัน ๙x๙ =๘๑ (๘+๑ = ๙)
***ทุกอย่างลงล็อคเลข ๙
***เป็นอะไรที่ถูกกำหมดมาแล้วจริงๆ ผมดีใจที่ได้เกิดมาในยุคที่มีท่านดูแล

เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง เมื่อพระองค์มีเลข 9 เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งเป็นเลขมหามงคลอย่างยิ่ง สำหรับพระองค์ท่านและพสกนิกรชาวไทย

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.