แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระอาการในหลวง ฉบับที่ ๓๘ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ !?????


วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ความดันพระโลหิตต่ำลงอีก พระชีพจรเร็วขึ้น ร่วมกับภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีก ผลของการถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีภาวะการติดเชื้อและการทำงานของพระยกนะ (ตับ) ผิดปรกติ คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และแก้ไขภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรด ตลอดจนถวายพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งถวายเครื่องช่วยหายพระทัย (Ventilator) และถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไต (CRRT) พระอาการประชวรโดยรวมยังไม่คงที่ต้องควบคุมด้วยพระโอสถ คณะแพทย์ ฯ ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.