ยังคงคิดถึง!!!! เปิดภาพ “ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ กับพระองค์ทีฯ ที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคน(มีคลิป)!!
เชื่อว่าหลายๆคนคงจะยังคงคิดถึง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ หรือ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี

หรือมีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร ภายหลังได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ อันมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ ในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งพระวรชายาก็ทรงวางองค์ได้อย่างเหมาะสม และปฎิบัติภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ประชาชนหลายคนต่างประทับใจใน กิริยาที่งดงามและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

วันนี้ เราเก็บภาพอันแสนงดงามของ ท่านผู้หญิงฯ ที่ในปัจจุบัน ได้ดำรงสถานะเป็นสามัญชน และดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขเยี่ยงบุคคลธรรมดาที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.