เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก่อน !!!! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสร็จสู่สวรรคาลัย พระอาการประชวรของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พสกนิกรไทยเป็นห่วงที่สุด !????


เป็นที่น่าเป็นห่วงของพสกนิกรชาวไทย สำหรับพระอาการประชวรของ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ที่ได้เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์โศกเศร้าทั้งแผ่นดินที่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ได้เสร็จสู่สวรรคาลัยโดยเมื่อเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร ฉบับที่ ๑ มีความว่า"ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบว่ามีพระปรอท(ไข้)สูง มีพระกรรสะ(ไอ) และมีพระอาการปวดข้อพระกร และข้อพระบาท ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายพระโอสถ เพื่อบรรเทาอาการพระปรอท(ไข้) พระกรรสะ(ไอ) พระอาการปวดข้อพระกร และข้อพระบาท ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้สามารถประกอบพระกรณียกิจตามกำหนดการเดิมได้" ทั้งนี้ พระองค์ยังทรงเผยว่าทรงประชวรด้วยโรค แพ้ภูมิตัวเอง แต่พระองค์ยังรับสั่งว่าพระองค์จะทรงทำงานเพื่อประชาชนต่อไป พสกนิกรชาวไทยทุกคนต่างขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หายจากพระประชวรในเร็ววัน และทรงพระเกษมสำราญด้วยเทอญ....


ได้รับการสนับสนุน2

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.