!!เป็นบุญตาคนไทย..ภาพประวัติศาสตร์ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เข้าเฝ้าฯ รัชกาลที่ ๗ (คลิป)!!!สร้างความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้แก่คนไทยทั้งชาติ เมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี หลังได้รับข่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พสกนิกรคนไทยต่างร่วมใจน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอดการครองราชสมบัติ 70 ปี นับเป็นพระคุณเหลือคณานับ

ขณะที่บนโลกออนไลน์ คนไทยต่างน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงเคยทำไว้ให้พสกนิกรตั้งแต่ครั้งอดีต นอกจากนี้ยังมีการนำภาพและคลิปวิดีโอต่างๆ ของพระองค์มาเผยแพร่ให้เพื่อนคนไทยทุกคนได้รับชมเป็นบุญตาอีกด้วย โดยหนึ่งในนั้นมีคลิปภาพประวัติศาสตร์ของ "๓ พระมหากษัตริย์ไทย" (รัชกาลที่ ๗ , ๘ และ ๙ ) ในเฟรมเดียวกันอีกด้วย

โดยถือเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่นับว่าเป็นบุญตาแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมาก สำหรับคลิปวิดีโอความยาว ๓๖ วินาที ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เพื่อขอพระราชทานพร ณ ที่ประทับ ซึ่งกลายเป็นภาพเหตุการณ์ทรงคุณค่า ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประชาชนอย่างล้นพ้นที่มา:News-Lifestyle

Powered by Blogger.