น้ำไหลอีกแล้ว !!!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต จุฬาฯ ทรงตรัสแบบนี้ จุกที่หน้าอกจริงๆ !????เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหมายกำหนดการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.