“องค์จิกมี” เตรียมเสด็จฯ ประเทศไทย! เพื่อ ถวายสักการะพระบรมศพ! “ในหลวง” พรุ่งนี้!สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ว่า รัฐบาล คสช. ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ประสานงานในภารกิจ

เนื่องในโอกาส ที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่ง ราชอาณาจักรภูฏาน จะเสด็จฯมาเยือน ประเทศไทย ในวันที่ 15 ต.ค. ในเวลา 19.00 น.

จึงมีการประสานงานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติ ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้โครงการหลวงใช้เป็นทุนรอนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฎานมาแล้วหลายปี

ขณะองค์จิกมีฯ ก็ได้ฟัง และเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยมา ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วยความชื่นชมและยกย่อง

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.