สุดอบอุ่น !!!! พระบรมฯ ทรงไหว้-สวมกอดให้กำลังใจ ทูลกระหม่อม !????ยังเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย หลังชาวไทยสูญเสีย คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547
โดยเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ คุณพุ่ม เจนเซน โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และคุณพลอยไพลิน เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เมื่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ถึง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคม (ไหว้) และทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย
ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.