!เป็นบุญตาคนไทย "ในหลวง ร.๙" ทรงกริบพระเกศา "พระองค์ภา" พระราชนัดดาพระองค์แรก ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่!!


เป็นบุญตาพสกนิกรที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์อดีตเมื่อครั้ง "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ขึ้นในวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โดยคลิปที่บันทึกได้เผยให้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา และทรงเจิมพระขวัญ ตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณ ซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรส พระโอรส ,พระราชธิดา พระธิดาที่ประสูติใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมฯ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทรงเป็น "พระราชนัดดาพระองค์แรก" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่มา:News-Lifestyle

Powered by Blogger.