ได้ใจคนไทยทั้งชาติ!!!! นายก สั่งเฉียบขาดห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ หากไม่ฟังเจอแบบนี้แน่!????วันที่ 21 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงข้าราชการทุกกระทรวงและทุกกรม ซึ่งมีรายละเอียดยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 เรื่องการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โดยขอให้ส่วนราชการทุกแห่งห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงเด็ดขาด และให้เปลี่ยนคำใต้พระบรมฉายาลักษณ์ที่เคยใช้มาแต่เดิมเช่นคำว่า “ทรงพระเจริญ” หรือ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา” ให้เปลี่ยนถ้อยคำหรือความนั้นให้เหมาะสม

ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หรือติดผ้าดำขาวและแสดงความไว้อาลัย การนำพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ต้องกระทำโดยต่อเนื่องกันทันที โดยให้ส่วนราชการทุกแห่งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้นในหนังสือ ยังระบุอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีบัญชากำชับให้ส่วนราชการทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ออกจากสถานที่ที่เคยติดตั้งไว้เดิมโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ดูแลรักษาการติดตั้งการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถให้เรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสมด้วย

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.