เคยรู้ไหม!!!! "พระนามเล่น" ของ "พระบรมวงศานุวงศ์ไทย ในรัชกาลที่ 9" พระองค์มีชื่อเล่นว่าอะไรกันบ้าง!???


1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระนามเล่นว่า “เล็ก”

2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระนามเล่นว่า “สิริ”

3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามเล่นว่า “ชาย”

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระนามเล่นว่า “น้อย”

5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระนามเล่นว่า “เล็ก”

6. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระนามเล่นว่า “ปูเป้ หรือ หญิง”

7. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระนามเล่นว่า “เอ๋”

8. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระนามเล่นว่า “ภา”

9. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีพระนามเล่นว่า “หญิง”

10. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มีพระนามเล่นว่า “ที”

11. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระนามเล่นว่า “หริภา”

12. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระนามเล่นว่า “ติ๊ด”

13. คุณพลอยไพลิน เจนเซน มีพระนามเล่นว่า “พลอย หรือพะพอย”

14. คุณสิริกิติยา เจนเซน มีพระนามเล่นว่า “ใหม่”

ทรงพระเจริญๆๆๆ


ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.