ดีใจทั้งประเทศ !! รพ.ศิริราช ตั้งใจเก็บรักษาห้องประทับ ในหลวง รัชกาลที่9 เป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้แล้ว !??


(19 ตุลาคม) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระภิกษุสงฆ์จากวัดอมรินทรารามวรวิหาร 10 รูป ประกอบพิธีพร้อมฉันท์ภัตตาหารเพล ที่ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จพิธีว่า ในช่วงเวลาของการสูญเสีย การเศร้าโศกเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อผ่านพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว คนไทยควรตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านด้วยการดำรงตนสอดคล้องกับพระบรมราโชวาท เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า หากทรงรับทราบ พระองค์คงปลื้มปิติ คนไทยจึงควรเปลี่ยนความเศร้าเป็นแรงผลักดัน และกลับมารัก สามัคคีกัน เพื่อประชาชนจะได้รับสิ่งที่ดีๆยิ่งๆขึ้น

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สำหรับห้องประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รพ.ศิริราช ศิริราชยังไม่มีแผนดำเนินการที่ชัดเจน แต่มีความตั้งใจที่จะเก็บรักษาเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นห้องเก็บรวบรวมทุกอย่างที่ทรงพระราชทานให้กับศิริราช โดยศิริราชจะดำเนินการขออนุญาตไปยังสำนักพระราชวังก่อนดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ จะขออนุญาตสำนักพระราชวังจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศิริราช เนื่องจากกว่า 20 ปีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงพยาบาลศิริราชที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.