!เรื่องเล่าพระอารมณ์ขันของ “พ่อหลวง” ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าด้วยเรื่องอายุ “70”!!เป็นอีกภาพและหนึ่งเรื่องที่หาชมหาฟังได้ยาก ครั้งนึงพระอารมณ์ขันของ ”พ่อหลวง” ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านมูเซอ ว่าด้วยเรื่องอายุ “70”


ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ‘แสนคำลือ’ ผู้ใหญ่บ้านมูเซอแดงอายุกว่า ๗๐ รับเด็กแดงๆจากสาวอายุ ๑๕ หยกๆ มาอุ้ม รับสั่งถามว่าหลานหรือ แสนคำลือกราบทูลว่า “บ่ใจ้ ลูกเฮา” สาวน้อยนั่นคือภรรยาของแก แกมีภรรยาทีละคนเท่านั้น “คนอื่นอีก ๓-๔ คน มันแก่ตายหมดแล้ว”

แสนคำลือเชิญในหลวงเสด็จฯ “ไปแอ่วบ้านเฮา” ผิดกันที่บ้านของเฮาอยู่บนยอดเนินสูงชันมาก ‘ขบวนเสด็จแอ่ว’ มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเดินนำตามตำแหน่งหน้าที่ แต่ท่านผู้นี้หุ่นไม่เหมาะจะไต่ดอย (อ้วน) ดังนั้นเมื่อขึ้นไปได้สักครู่ก็ออกยืนระวังตรงข้างทางแล้วถวายความเคารพ เมื่อเสด็จฯ ผ่าน ก็ทรงชี้ไปที่แสนคำลือ..แล้วรับสั่งว่า…

“๗๐”
นายตำรวจเกิดมุมานะ ออกเดินต่อไป…

(จาก ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับโครงการหลวง’ โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี)

ที่มา:thaijam

Powered by Blogger.