!สุดปลื้มปิติ...เผย "ข้างหลังภาพประวัติศาสตร์" เมื่อครั้งวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี ที่จะอยู่ในใจคนไทยตลอดกาล!!


ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยมิรู้ลืมกับภาพเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญพระบารมีเสียงดังกึกก้องลานพระบรมรูปทรงม้า กลายเป็น "ภาพประวัติศาสตร์" ของแผ่นดินไทย ที่พสกนิกรทั่วหล้าจะจดจำไปตราบนานเท่านาน

และภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้งนี้ไม่ได้มีแต่เพียงประชาชนที่อยู่เบื้องหน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เท่านั้น เพราะวโรกาสสำคัญนี้ "พระบรมวงศานุวงศ์" ทุกพระองค์ก็ได้มาอยู่โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งข้างหลังภาพประวัติศาสตร์นี้เอง ที่เผยให้เราได้เห็นความรักความอบอุ่นของราชวงศ์ แม้นานแสนนานภาพนี้ก็จะอยู่ในใจคนไทยตลอดกาลขอบคุณ Youngthailand


ที่มา:News-Lifestyle

Powered by Blogger.