ดูไว้เลย !!!! รีบคัดลอกรูปเก็บไว้เลย!!! “นิตยสารดิฉัน” เผยภาพหายากของ “พ่อหลวง” บนปกหนังสืออายุกว่า 50ปี!! ที่น้อยคนนักจะมี!????


ร่วมน้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เคยปรากฎอยู่บนปกนิตยสาร ประจำเดือนธันวาคมในแต่ละปีนับตั้งแต่อดีต ในการนี้ จึงขอรวบรวมภาพหน้าปกอันทรงคุณค่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมร่วมกัน ณ บัดนี้

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 475 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2539ภาพปก: ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ปีที่ 21 ฉบับที่ 499 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2540


ภาพพระราชทาน ปีที่ 23 ฉบับที่ 547 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2542

ปีที่ 24 ฉบับที่ 571 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2543

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 24 ฉบับที่ 595 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2544

ปีที่ 25 ฉบับที่ 619 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2545

ปีที่ 26 ฉบับที่ 643 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2546

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 27 ฉบับที่ 667 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2547

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 28 ฉบับที่ 691 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2548

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 29 ฉบับที่ 703 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2549

ภาพปก: เริงศักดิ์ บุณยวาญิชย์กุล ปีที่ 29 ฉบับที่ 715 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2549

ปีที่ 30 ฉบับที่ 739 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

ปีที่ 31 ฉบับที่ 763 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551


ปีที่ 32 ฉบับที่ 787 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2552

ภาพปก: อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 811 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2553


ปีที่ 34 ฉบับที่ 835 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ภาพปก: อาจารย์ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 859 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555


ปีที่ 36 ฉบับที่ 883 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2556

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 37 ฉบับที่ 907 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 926 ประจำเดือนธันวาคม 2558

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.