น้ำตาไหลทั้งกองร้อย !!!! สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงินเดือนตลอด 35 ปีคืนให้ จปร.!????พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในฐานะอดีต ผบ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อความส่งต่อในโซเชียลมีเดียว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้ ร.ร.จปร. ว่าเป็นเรื่องจริง

พล.อ.ชาญชัย กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมดเข้ามูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในเบื้องต้นก่อนจำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนาร.ร.จปร. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านจะยังคงเสด็จพระราช ดำเนินมา ร.ร.จปร. เรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียน และเรื่องการศึกษาด้วย

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.