บุคคลไม่อาจอยู่ค้ำฟ้า !!!!แต่พระองค์ทำให้ สื่อสิงคโปร์ สรุป3สิ่งสำคัญที่โลกได้เรียนรู้ จากการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9 !????เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 เว็บไซต์ Todayonline.com ของประเทศสิงคโปร์ ได้ลงบทความของ "คอรีน ลี เฉียน" ในคอลัมน์ "วอยซ์เซส" ซึ่งได้สรุปประเด็นที่น่าสนใจ 3 สิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากกรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

โดยเนื้อหาในบทความระบุว่า... ตามที่สื่อฯ ได้นำเสนอข่าว เราจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวไทยนั้นเสียใจมากเพียงใด ต่อการสวรรคต ของพ่อหลวงที่พวกเขารัก ประชาชนหลายคนรู้สึกหวั่นต่ออนาคตของประเทศไทย หวั่นว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นมีอะไรบ้าง

1. ในขณะที่ประชาชนชาวไทยเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ทำให้คนในชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในประเทศที่มีการแบ่งแยกทางการเมืองเช่นนี้ คำสอนและความดีของพระองค์น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเป็นปึกแผ่น เพราะฉะนั้นการสูญเสียผู้นำจึงไม่น่าจะนำมาซึ่งความแตกแยกได้ บุคคลไม่อาจอยู่ค้ำฟ้า แต่ความดีจะคงอยู่ตลอดกาล
ดังนั้นเราควรที่จะเรียนรู้จากผู้นำที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และคนทุกคนที่ควรจะนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและคงอยู่ต่อไป

2. ประเทศชาติต้องก้าวต่อไปในการสนับสนุนผู้นำที่ดี เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้ การลงทุนในเรื่องผู้นำที่ดี่เท่ากับการพัฒนาอนาคตของชาติเลยทีเดียว

3. นักท่องเที่ยวได้รับคำแนะนำว่าต้องระวังการกระทำ และแต่งตัวอย่างสำรวม เหมาะสม ด้วยการใส่ชุดสีดำ ในที่สาธารณะ ระหว่างที่ประเทศไทยไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี สิ่งนี้สอนให้เราทุกคนได้รู้ว่า เราต้องตระหนักถึงวัฒนธรรมและประเพณีของบ้านเมืองอื่น ไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอก

การสูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ แต่ละคนได้สอนบางสิ่งให้ชาติและโลกได้รู้ เราได้เรียนรู้ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นหาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นเพื่อความมั่งคงของชาติ เราจะต้องก้าวต่อไป สนันสนุนผู้นที่ดีทั้งหลาย และในระดับบุคคล เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพวัฒนธรรมอื่นด้วยที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.